Beat nhạc MIDI và MP3 trích xuất từ KARAOKE ariang vol61 (cập nhật 1/2019)

raovat

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/21/2019 lúc 4:00 AM
Nhận chép beat nhạc đuôi MIDI & MP3 được trích xuất từ dữ liệu Karaoke ARIANG VOL 61. Dữ liệu được phân loại theo ABC, không có file rác (file trùng tên, file hỏng) giúp bạn dễ dàng tìm kiếm nhanh chóng.1. Dữ liệu MIDI: Lưu file .mid gồm 12,397 fileđược ...
 
Tiểu bang
Minnesota
Thành phố
Woodbury
Top