Cần người chở nội thất, biết lái xe truck 18FT

admin

Administrator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/14/2019 lúc 10:13 AM
Cần người Delivery Furniture, biết lái xe Truck 18FT. Phải có kinh nghiệm lâu năm. 13107 Harbor Blvd, Garden Grove. Liên lạc Anh. Tuấn 714-631-8888 để trao đổi thêm.
 
Tiểu bang
California
Thành phố
Garden Grove
Top