Phòng cho thuê 300$/1tháng, Tyler, Texas

raovat

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/28/2019 lúc 11:46 AM
Chúng tôi có 2 phòng trống cần cho thuê(share) phòng rộng rãi thỏi mái rất yên...
 
Tiểu bang
Louisiana
Thành phố
New Orleans

Helen

Thành viên mới
Chúng tôi có 2 phòng trống cần cho thuê(share) phòng rộng rãi thỏi mái rất yên...
Nếu còn phòng làm ơn cho em mướn 1 phòng, để đi học ạ, xin liên lac số 469-288-9788 , xin cảm ơn, và mong hồi đáp
 
Top