Tìm người tên là: Nguyễn Thị Tuyết

raovat

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/22/2019 lúc 6:56 AM
Con trai Nguyễn Tiến Trọng, muốn tìm mẹ ruột. 1975 tại trại tỵ nạn Ft Indiantown Gap thuộc bang Pennsylvania, lúc mẹ 15 tuổi sinh con và cho vào côi nhi viện, nay con muốn tìm mẹ.....
 
Tiểu bang
Minnesota
Thành phố
Duluth

Đính kèm

Top