Tìm người tên là: Nguyen van xuan

mod

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/22/2019 lúc 7:39 PM
Toi co nguoi anh tenNguyen van xuan ( ten o nha Van) sinh nam 1954 nha o cho Go Vap. Anh toi bat dau ra khoi nha va di vuot bien ngay 25/12/1989. Cung di voi anh toi co anh Tam. Anh Tay va 2 dua nho Ten Nhi ( chau anh Tay va anh tam ) va Hua thi Ut ( em ba con voi gia dinh toi) . Tu do den nay gia dinh toi hoan toan khong co bat cu tin t...


 
Top