Tìm người tên là: Nguyễn Tấn Đàm

raovat

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/22/2019 lúc 6:52 AM
Tìm người thân thất lạc tên Nguyễn Tấn Đàm. Sinh năm: 1954. Quê quán: Quảng Nam - Đà Nẵng. Nay cháu muốn tìm bác Nguyễn Tấn Đàm. Bác bị thất lạc ông khi còn rất nhỏ chỉ biết chút ít về ông tên Nguyễn Tấn Đàm là Biệt Động Quân VNCH....
 
Tiểu bang
Minnesota
Thành phố
Minneapolis

Đính kèm

Top