Tìm người tên là: Nguyễn văn cử

mod

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/22/2019 lúc 7:38 PM
Làm thám báo .trung đoàn 8 tiểu đoàn 18...
Nghe nói giờ bị cụt 1 tay và đang ở canada.quê gốc đồng nai.có vợ 2 là Hải ở Bình dương và 1 con gái
 
Top